Jesenski rok upisa u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša

Nekategorizirano
Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/18), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./20. (NN broj 53/2019) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN broj 49/2015), GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26 objavljuje N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2019./20.  UPISNA STRUKTURA Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2019./2020. ukupno 72 učenika u tri razredna odjela. Na ljetnom upisnom roku upisano je 70 učenika, a za jesenski rok…
Pročitaj više

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Roditelji, Učenici
Privremeni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni 10. srpnja 2019. godine u 12 sati. Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se Školskom ispitnom povjerenstvu. Prema Pravilniku o polaganju državne mature u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost (čl. 20.). Školsko ispitno povjerenstvo zaprimat će prigovore 11. i 12. srpnja 2019. od 9 do 11 sati. Konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni 15. srpnja 2019. u 12 sati.
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA KOJI KREĆU ŠKOLSKE GODINE 2019./2020. U PRVI RAZRED GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, A IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA VEZANO UZ BESPLATENE UDŽBENIKE

Roditelji, Učenici
Učenici koji kreću u prvi razred Gimnazije Antuna Gustava Matoša od jeseni 2019. godine, a imaju prebivalište na području grada Zagreba ostvaruju pravo na besplatne udžbenike temeljem kriterija utvrđenih u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati. Zahtjevu se prilaže: Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati…
Pročitaj više

OBAVIJEST – UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Roditelji, Učenici
U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša od školske godine 2019./2020. koristit će se udžbenici koji se nalaze na niže navedenim poveznicama. Nakon odabira poveznice odaberite “Download” kako biste vidjeli dokument koji vas zanima. UDŽBENICI ZA 1. RAZRED UDŽBENICI ZA 2. RAZRED UDŽBENICI ZA 3. RAZRED UDŽBENICI ZA 4. RAZRED. Ujedno vas obavještavamo da se udžbenici za druge, treće i četvrte razrede nisu mijenjali te je moguće koristiti i rabljene udžbenike. Udžbenici za prve razrede su potpuno novi udžbenici koje je potrebno kupiti, odnosno isti su besplatni za učenike koji imaju prebivalište na području grada Zagreba (vidi obavijest o besplatnim udžbenicima).
Pročitaj više

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

Roditelji, Učenici
Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/18), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./20. (NN broj 53/2019) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN broj 49/2015), GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26 objavljuje N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2019./20.  UPISNA STRUKTURA Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2019./2020. Ukupno 72 učenika u tri razredna odjela. Jedini program koji se izvodi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša je program…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA VAZANO UZ BESPLATNE UDŽBENIKE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Roditelji, Učenici
Učenici koji pohađaju našu Gimnaziju a imaju prebivalište  na području grada Zagreba ostvaruju pravo na besplatne udžbenike za sljedeću školsku godinu (2019./2020.), sukladno kriterijima utvrđenim u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati.  Zahtjevu se prilaže:  Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA  KOJI OSTVARUJU PRAVO SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA – Odlukom Vlade RH 75 %

Roditelji, Učenici
MARKICE I POKAZI ZA TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ 2019. (4., 5. i 6. mjesec) Kopije pokaza i markica za 4. (travanj), 5. (svibanj) i 6. (lipanj) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 14. lipnja (petak) 2019. godine. Pokaze i markice možete doći fotokopirati i u tajništvo/referadu škole. Sve  markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru i treba predati dva primjerka!!! Do istog roka mogu se predati i zaostaci iz prošlih mjeseci (fotokopirano odvojeno od 4., 5. i 6. mjeseca).  Tajnica škole: Anita Marušić
Pročitaj više

Sretno, maturanti!

Nekategorizirano
Generacija maturanata školske godine 2018./2019. oprostila se 22. svibnja od nastavne godine u Gimnaziji A. G. Matoša okupljanjem i slikanjem ispred škole, prije odlaska na norijadu koju je ove godine, za sve samoborske maturante, organizirao Klub učenika i studenata grada Samobora. Svim našim maturantima želimo puno uspjeha na maturi, svako dobro u daljnjem školovanju, kao i u životu!
Pročitaj više

Predavanje dr. sc. Ante Nazora u samoborskoj Gimnaziji A. G. Matoša

Nekategorizirano
15. svibnja 2019. našu školu posjetio je povjesničar, doktor znanosti Ante Nazor. Profesor povijesti, Ivan Librić prije predavanja upoznao je publiku s predavačem otkrivši pojedinosti iz njegova životna stvaralaštva. Ante Nazor ravnatelj je Hrvatskog memorijalno–dokumentacijskog centra Domovinskog rata koji je u našu školu došao kako bi učenicima četvrtog razreda pobliže objasnio temu kojom se trenutno bave na satovima Povijesti, a to je Domovinski rat u Republici Hrvatskoj. Doktor Ante Nazor kroz predavanje je učenicima nastojao prikazati važnost Domovinskog rata koji je bio ključan događaj u hrvatskoj povijesti. Predavanje nije započeo opisivanjem događaja koji su neposredno prethodili ratu ili samim događajima koji su se za vrijeme njega zbivali, već je krenuo s mnogo ranijom hrvatskom povijesti koja je bila ključ za izbijanje rata. Kronološkim slijedom događaja vezanih za hrvatsku povijest, posebno…
Pročitaj više