Kutak za roditelje

Cijenjeni roditelji,

niže možete pogledati letak o nasilju preko interneta (poznatom kao cyberbullying) s kratkim savjetima i objašnjenjima.
Nasilje preko interneta – letak za roditelje-2.doc

Vijeće roditelja

Članovi za školsku godinu 2017./2018. su:
 • Ivan Tenšek, predstavnik roditelja 1. a,
 • Marina Lucević, predstavnik roditelja 1. b,
 • Zrinka Babić,predstavnik roditelja 1. c,
 • Darija Baković, predstavnik roditelja 2. a,
 • Ana Dujmović, predstavnik roditelja 2. b,
 • Andrej Sirk, predstavnik roditelja 2. c,
 • Mirjana Paun, predstavnik roditelja 3. a,
 • Vladka Mišić, predstavnik roditelja 3. b,
 • Sabina Tomičak Stanić, predstavnik roditelja 3. c,
 • Zrinka Pribanić, predstavnik roditelja 4. a,
 • Silvio Kovač, predstavnik roditelja 4. b,
 • Karmila Jurišić, predstavnik roditelja 4.c.

Na konstituirajućoj sjednici održanoj u prostoru Škole 23. listopada 2017. godine, za predsjednika Vijeća roditelja izabran je Ivan Tenšek.

 

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA / ukratko /

Vijeće roditelja ( VR ) čine javno izabrani predstavnici roditelja učenika razrednih odjeljenja – po jedan roditelj iz svakog odjeljenja (ukupno dvanaest roditelja).

VR se formira na konstituirajućoj sjednici početkom školske godine, kada se bira predsjednik VR te zamjenik predsjednika VR.

VR raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te iznosi mišljenja i prijedloge u svezi s:

 • radnim vremenom učenika, početkom i završetkom dnevne nastave te drugim oblicima obrazovnog rada;
 • organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija;
 • vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje;
 • uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi;
 • osnivanjem i djelatnostima učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu;
 • ekonomsko-socijalnim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći;
 • organiziranjem dodatne i dopunske nastave, uspjehom učenika i obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

PRIJEDLOG PLANA RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.-oj:

 • konstituirajuća sjednica VR, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika VR;
 • utvrđivanje plana rada VR – teme i dinamika održavanja sjednica;
 • izvješća s roditeljskih sastanaka – osvrti na sadržaje roditeljskih sastanaka;
 • pružanje pomoći učenicima – vezano uz teškoće svladavanja nastavnih sadržaja (instrukcije  učenicima međusobno, roditelja – dobrovoljaca učenicima, …), osobito onima slabijeg socio-ekonomskog položaja;
 • razmatranje rezultata odgojno-obrazovnog rada na kraju polugodišta i na kraju šk. god.;
 • prijedlozi predavanja za roditelje – u okviru roditeljskih sastanaka ili prema dogovoru;
 • ponašanje učenika na ekskurzijama, izletima, na izvanučioničkoj i izvanškolskoj nastavi, vladanje i ponašanje učenika u školi i izvan nje, maturalna putovanja – potrebe, svrha;
 • izborna nastava iz pojedinih predmeta, potrebe za uvođenjem još nekih izbornih predmeta, slobodne aktivnosti u organizaciji škole;
 • ispiti Državne mature, profesionalna orijentacija učenika, …;
 • aktualnosti;
 • Izvješće o radu VR.