Obavijest svim učenicima – početak drugog polugodišta i raspored

Učenici
U ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine, počinju zimski praznici učenika, koji će u ovoj školskoj godini biti nešto kraći. Drugo polugodište počinje u utorak, 7. siječnja 2020. godine prema sljedećem rasporedu: PRIJEPODNEVNA SMJENA - I. i II. RAZREDI POSLIJEPODNEVNA SMJENA - III. i IV. RAZREDI. Raspored sati ostaje isti kao i u prvom polugodištu! Napominjemo da će subota 11. siječnja 2020. godine biti nastavni dan - prema rasporedu od ponedjeljka (I. i II. razredi ujutro; III. i IV. popodne). Dragi učenici, neka vam ovi dani budu ispunjeni mirom, radošću i druženjem s vama dragim ljudima… Čestit vam bio Božić i uspješna 2020. godina!!! Ravnatelj škole Franjo Bedeničić, prof.
Pročitaj više

Obavijest učenicima koji ostvaruju pravo sufinanciranja prijevoza – odlukom Vlade RH 75 %

Roditelji, Učenici
Obavještavamo sve učenike Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Samobor koji ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz da se kopije pokaza i markica za 11. (STUDENI) i 12. (PROSINAC) mjesec prikupljaju u tajništvu/referadi škole do 12. prosinca 2019. (ČETVRTAK). Do istog datuma, markice za rujan i listopad mogu predati oni učenici koji ih nisu na vrijeme predali u listopadu. Molim Vas da pokaz i markice za studeni i prosinac budu kopirani na istom papiru u dva primjerka. Možete ih doći kopirati u tajništvu/referadi škole. Isto vrijedi i za naknadno predane pokaze i markice za rujan i listopad. U Samoboru 3. prosinca 2019. godine Tajnica škole: Anita Marušić
Pročitaj više

OBAVIJEST – PRIJEVOZ UČENIKA 2019-2020.

Roditelji, Učenici
Poštovani učenici i roditelji! U tijeku je podjela setova obrazaca “Potvrda 75%” i “Podaci o učeniku, roditelju i računu”. Molimo roditelje učenika 2., 3. i 4. razreda da dobivene setove obrasce provjere te oba potpišu, a roditelje učenika 1. razreda da iste popune sa svojim podacima te također oba obrasca (seta) potpišu. Svaki učenik treba dobiti 2 seta obrazaca- jedan set se sastoji od dva papira (“Potvrda 75%” i “Podaci o učeniku, roditelju i računu”) koji su pričvršćeni klamericom. Ispravno popunjene i potpisane obrasce (oba primjerka, tj. seta), molimo, dostaviti razredniku ili u tajništvo/referadu  Gimnazije najkasnije do 10. listopada 2019. godine. Jedan set zadržava škola, a drugi se šalje u Zagrebačku županiju. Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju oni učenici kojima je adresa prebivališta udaljena od adrese škole pet (5) km…
Pročitaj više

OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI SU POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE NA JESENSKOM ROKU

Roditelji, Učenici
Privremeni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni danas, 11. rujna 2019. godine u 12 sati. Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se Školskom ispitnom povjerenstvu. Prema Pravilniku o polaganju državne mature u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost (čl. 20.). Školsko ispitno povjerenstvo zaprimat će prigovore u četvrtak, 12. rujna od 16:40 do 17:25 sati i u petak, 13. rujna 2019. od 8 do 10:25 sati. Konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni u utorak, 17. rujna 2019.
Pročitaj više

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Roditelji, Učenici
Privremeni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni 10. srpnja 2019. godine u 12 sati. Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se Školskom ispitnom povjerenstvu. Prema Pravilniku o polaganju državne mature u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost (čl. 20.). Školsko ispitno povjerenstvo zaprimat će prigovore 11. i 12. srpnja 2019. od 9 do 11 sati. Konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni 15. srpnja 2019. u 12 sati.
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA KOJI KREĆU ŠKOLSKE GODINE 2019./2020. U PRVI RAZRED GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, A IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA VEZANO UZ BESPLATENE UDŽBENIKE

Roditelji, Učenici
Učenici koji kreću u prvi razred Gimnazije Antuna Gustava Matoša od jeseni 2019. godine, a imaju prebivalište na području grada Zagreba ostvaruju pravo na besplatne udžbenike temeljem kriterija utvrđenih u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati. Zahtjevu se prilaže: Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati…
Pročitaj više

OBAVIJEST – UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Roditelji, Učenici
U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša od školske godine 2019./2020. koristit će se udžbenici koji se nalaze na niže navedenim poveznicama. Nakon odabira poveznice odaberite “Download” kako biste vidjeli dokument koji vas zanima. UDŽBENICI ZA 1. RAZRED UDŽBENICI ZA 2. RAZRED UDŽBENICI ZA 3. RAZRED UDŽBENICI ZA 4. RAZRED. Ujedno vas obavještavamo da se udžbenici za druge, treće i četvrte razrede nisu mijenjali te je moguće koristiti i rabljene udžbenike. Udžbenici za prve razrede su potpuno novi udžbenici koje je potrebno kupiti, odnosno isti su besplatni za učenike koji imaju prebivalište na području grada Zagreba (vidi obavijest o besplatnim udžbenicima).
Pročitaj više

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

Roditelji, Učenici
Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/18), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./20. (NN broj 53/2019) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN broj 49/2015), GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26 objavljuje N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2019./20.  UPISNA STRUKTURA Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2019./2020. Ukupno 72 učenika u tri razredna odjela. Jedini program koji se izvodi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša je program…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA VAZANO UZ BESPLATNE UDŽBENIKE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Roditelji, Učenici
Učenici koji pohađaju našu Gimnaziju a imaju prebivalište  na području grada Zagreba ostvaruju pravo na besplatne udžbenike za sljedeću školsku godinu (2019./2020.), sukladno kriterijima utvrđenim u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati.  Zahtjevu se prilaže:  Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA  KOJI OSTVARUJU PRAVO SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA – Odlukom Vlade RH 75 %

Roditelji, Učenici
MARKICE I POKAZI ZA TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ 2019. (4., 5. i 6. mjesec) Kopije pokaza i markica za 4. (travanj), 5. (svibanj) i 6. (lipanj) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 14. lipnja (petak) 2019. godine. Pokaze i markice možete doći fotokopirati i u tajništvo/referadu škole. Sve  markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru i treba predati dva primjerka!!! Do istog roka mogu se predati i zaostaci iz prošlih mjeseci (fotokopirano odvojeno od 4., 5. i 6. mjeseca).  Tajnica škole: Anita Marušić
Pročitaj više

OBAVIJEST MATURANTIMA- učenicima četvrtih razreda KOJI OSTVARUJU PRAVO SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA

Roditelji, Učenici
MARKICE I POKAZI ZA 4. i 5. mjesec Kopije pokaza i markica za 4. (travanj) i 5. (svibanj) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 22. svibnja 2019. (srijeda). Sve  markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru i treba predati dva primjerka!!! Ako ćete kupovati markice i za 6. (lipanj) mjesec, zbog DRŽAVNE MATURE - kopiju ćete moći naknadno predati- najkasnije do 14. lipnja 2019. godine. Sve zaostatke, uključujući i markice za travanj, svibanj i lipanj 2019. godine treba predati NAJKASNIJE do 14. lipnja 2019. godine. Nakon navedenog datuma zaprimanje kopija i markica neće biti moguće. Tajnica škole: Anita Marušić
Pročitaj više

Javni poziv za dodjelu Nagrade Luka Ritz za 2018./2019. školsku godinu

Nekategorizirano, Učenici
Ministarstvo znanosti i obrazovanja 27. studenoga 2018. godine objavilo je Javni poziv za dodjelu Nagrade "Luka Ritz" za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za 2018./2019. školsku godinu na svojim mrežnim stranicama. Javni poziv bit će otvoren do 19. travnja 2019. godine. Javni poziv Nagrada Luka Ritz U vrijeme porasta svih oblika netolerancije i nasilja u društvu, pa tako i u školi, na ovaj bi način željeli potaknuti učenike i istaknuti primjere pozitivnog i nenasilnog ponašanja, sprečavanja nasilja, pomaganja slabijima - žrtvama nasilja, pružanja pomoći i osvješćivanju drugih učenika i učenica. Ima puno učenika koji su uključeni u različite aktivnosti sprječavanja nasilja, upućuju na probleme, sudjeluju u njihovom rješavanju, kojima drugi vjeruju. Ima dobrih, nesebičnih, empatičnih i humanih učenika koji promiču vrijednosti ljubavi, prijateljstva i mirnog rješavanja sukoba.
Pročitaj više

“Kerempuhova” pohvala našim učenicima i profesorima

Nekategorizirano, Roditelji, Učenici
U predblagdanskom ozračju, ugodno nas je iznenadilo pismo ravnatelja Satiričkog kazališta Kerempuh Romana Šuškovića - Stipanovića. Na inicijativu ansambla "Predstave Hamleta u selu Mrduša Donja" koju su učenici četvrtog razreda naše Škole pogledali 5. prosinca, ravnatelj "Kerempuha" pohvalio je, kako piše: "izuzetno primjereno ponašanje te očitu pripremljenost za gledanje ovoga naslova za koju su bez sumnje zaslužni njihovi voditelji." Čestitamo voditeljima i učenicima na pripremljenosti i primjerenom ponašanju, a glumcima i ravnatelju zahvaljujemo na ovako pozitivnoj reakciji! Cijeli dopis možete pogledati ovdje.
Pročitaj više

Erasmus+ projekt „Kad se mlade ruke slože“

Nekategorizirano, Roditelji, Učenici
Naši učenici sudjelovali su u Erasmus+ projektu „Kad se mlade ruke slože“ koji je usmjeren na izradu Gradskog programa djelovanja za mlade Grada Samobora. Program se odvijao kontinuirano od svibnja do listopada 2018. godine u prostorima Centra za mlade "Bunker". Nositelji projekta su Pozitiva Samobor, Grad Samobor i Pučko otvoreno učilište. U provedbenoj fazi projekta koja je trajala pet mjeseci sudjelovalo je 15 učenika od drugog do četvrtog razreda. Aktivnosti projekta bile su usmjerene na izradu gradskih programa za mlade i poticanje mladih u demokratskom životu u lokalnoj zajednici. Dana 15. studenoga 2018. godine učenici su čelnicima Grada Samobora predstavili Nacrt gradskog programa djelovanja za mlade, a on obuhvaća: bolju, kvalitetniju i jeftiniju uslugu javnog prijevoza, izgradnju biciklističkih staza, volontiranje i humanitarne akcije, inkluziju osoba s poteškoćama u razvoju, brojne…
Pročitaj više

Solidarni gimnazijalci

Nekategorizirano, Roditelji, Učenici
Naši gimnazijalci i ovoga su listopada pokazali društvenu osjetljivost sudjelovanjem u redovnoj akciji Crvenoga križa "Solidarnost na djelu" kojom su prikupili 870 kn za pomoć osobama u potrebi. Osim toga, učenici i djelatnici samoborske Gimnazije A. G. Matoša stalno prikupljaju čepove za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma kojoj su nedavno poslali tri pune kutije čepova. Hvala svima koji su se uključili u navedene aktivnosti!
Pročitaj više

Posjet spomen obilježju Trokut – Novska

Roditelji, Učenici
U sklopu programa edukacije učenika o Domovinskom ratu dana 30. listopada 2018. učenici četvrtih razreda naše Gimnazije posjetili su spomen obilježje Trokut - Novska. Na novljanskoj bojišnici život je izgubilo 337 branitelja iz 17 postrojbi. Sve je započelo 29. listopada 1991. godine operacijom Orkan '91 koja predstavlja prvu značajnu pobjedu HV-a u Domovinskom ratu. Ovom je bitkom oslobođen najveći dio zapadne Slavonije te spriječen naum njenog cjelokupnog odsijecanja. Tog prvog dana stradala su petorica pripadnika 151. samoborske brigade: Rajko Turk, Vlado Ivčić, Krešimir Purić, Zlatko Šabarić, Davor Kelemen. O tijeku ove vojne operacije detaljno i živopisno pričao nam je dr. sc. Jakša Raguž prilikom predavanja u Bunkeru. Sve što smo dotad čuli i zapamtili mogli smo tijekom posjeta Trokutu smjestiti u stvaran prostor. Predsjednik Udruge HVIDR-a Samobora i Svete Nedelje…
Pročitaj više