Projekti

 

Od ožujka 2014. godine, pokrenuli smo nekoliko novih projekata:

  • Natječaj za ambasadora nenasilja – plakati
  • Snimanje filma za natječaj “Dislajkam mržnju”
  • AGM bez nasilja – radionice na satovima razrednih odjela.

O detaljima možete razgovarati sa svojim razrednicama/razrednicima ili sa školskim psihologom.