Duplikati svjedodžbi, prijepisi

Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi

Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se administrativnoj referentici u uredovno vrijeme učeničke referade koje je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:00 do 12:00 h, a utorkom i četvrtkom od 13:00 do 17:00 h. Izdani duplikati/prijepisi preuzimaju se također u učeničkoj referadi, u uredovno vrijeme.

Zahtjev (za bivše učenike Gimnazije Antuna Gustava Matoša) možete preuzeti u nastavku.

Odlukom Školskog odbora Gimnazije Antuna Gustava Matoša (može se preuzeti u nastavku) izrada duplikata/prijepisa svjedodžbe (od 1. do 4. razreda te maturalne svjedodžbe) naplaćuje se 50,00 kn.

Trošak izrade duplikata/prijepisa svjedodžbe  moguće je platiti na dva načina:

1.) Uplatom gotovine u blagajnu škole prilikom predaje zahtjeva za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbe

2.) Uplatom sredstava na žiro-račun škole

IBAN: HR9724030091120004255

model: HR00

poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva

opis plaćanja : Uplata za duplikat/prijepis svjedodžbe

NAPOMENA: ako se sredstva uplaćuju putem žiro-računa škole, obvezno je uz zahtjev priložiti i potvrdu o uplati

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac orginalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje orginalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Uz zahtjev za izradu duplikata/prijepisa svjedodžbi osim dokaza o uplati sredstava za izradu obvezno se prilaže i dokaz o objavi gubitka/uništenja svjedodžbe u Narodnim novinama.

Za dodatne informacije obratite se admnistrativnoj referentici na broj telefona 01/3360 401 ili na e-mail adresu: agmatos@gimanzija-agmatos-samobor.skole.hr

Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

NAPOMENA: Od 1. siječnja 2020. godine Gimnazija Antuna Gustava Matoša više ne izdaje ovjerene kopije originala svjedodžbi jer je ovjeravanje kopija u nadležnosti javnih bilježnika.

Dokumenti za preuzimanje:

Odluka Školskog odbora o izdavanju duplikata svjedodžbi

Zahtjev za izdavanjem DUPLIKATA SVJEDODŽBI