Predmeti

HRVATSKI JEZIK 4 sata tjedno
I. STRANI JEZIK – uči se jezik koji je učenik imao u osnovnoj školi:
   ENGLESKI, NJEMAČKI 3 sata tjedno
II. STRANI JEZIK – učenik može odabrati jedan od sljedećih jezika:  
   ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI ili FRANCUSKI 2 sata tjedno
LATINSKI JEZIK (I. i II. razred) 2 sata tjedno
GLAZBENA UMJETNOST 1 sat tjedno
LIKOVNA UMJETNOST 1 sat tjedno
PSIHOLOGIJA (II. i III. razred) 1 sat tjedno
LOGIKA (III. razred) 1 sat tjedno
FILOZOFIJA (IV. razred) 2 sata tjedno
SOCIOLOGIJA (III. razred) 2 sata tjedno
POVIJEST (3 sata u IV. razredu) 2 sata tjedno
GEOGRAFIJA 2 sata tjedno
MATEMATIKA (3 sata u III. i IV. razredu) 4 sata tjedno
FIZIKA 2 sata tjedno
KEMIJA 2 sata tjedno
BIOLOGIJA 2 sata tjedno
INFORMATIKA (I. razred) 2 sata tjedno
POLITIKA I GOSPODARSTVO (IV. razred) 1 sat tjedno
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 sata tjedno
IZBORNA NASTAVA
(VJERONAUK ILI ETIKA – bira se pri upisu)

(RUSKI ILI ŠPANJOLSKI JEZIK – može se odabrati u II. razredu)
1 sat tjedno
SAT RAZREDNOG ODJELA 1 sat tjedno