Plan i program rada

 

Godišnji plan i program rada škole 2021./2022.

Godišnji plan i program rada škole 2021./2022.- word dokument

Odluka Školskog odbora o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada škole 2021./2022.

Školski kurikulum 2021./2022.

Školski kurikulum 2021./2022.- word dokument

Odluka Školskog odbora o usvajanju Školskog kurikuluma 2021./2022.

 

 

 

 

 

 

Preuzimanja

  Godišnji plan i program rada škole 2020./2021.

  Godišnji plani i program rada škole 2020./2021.- word dokument

  Odluka Školskog odbora o usvajanju GPP-a 2020./2021.

  Školski kurikulum 2020./2021.

  Školski kurikulum 2020./2021. – word dokument

  Odluka Školskog odbora o usvajanju Školskog kurikuluma 2020./2021.