Erasmus+

ERASMUS+ poznat pod nazivom ”Erasmus za sve” je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport za razdoblje 2014-2020. Cilj ovog programa je jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unapređenju obrazovanja, osposobljavanja i rada u području mladih i sporta. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Ovaj program je zamjena za sedam programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).

Predviđeni proračun programa Erasmus+ za razdoblje od 2014.-2020. godine iznosi 14,7 milijardi eura.

Erasmus+ se sastoji od sljedećih ključnih aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
  • Aktivnosti Jean Monnet
  • Sport

Ciljevi programa su: jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore, pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi), naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu), jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta, održivost rezultata nakon završetka projekta, bolja povezanost s potrebama tržišta rada, veća EU dodana vrijednost.

Gimnazija Antuna Gustava Matoša sudjeluje kao škola partner u europskom projektu u okviru programa Erasmus +, ključna aktivnost 2 (KA2).

Projekt pod nazivom “Cyril and Methodius – 1000 years of what unites us and divides us” započeo je 1.9. 2017., a završit će 1.9. 2019. godine. U projekt su, uz našu školu, uključene i škole iz Bugarske (Sofija), Češke (Olomouc) i Grčke (Thessaloniki). Cilj projekta je razvijanje razumijevanja i tolerancije te  poznavanje nacionalnih kultura. Projekt je usmjeren na jačanje skladnih odnosa te prihvaćanje i uvažavanje različitosti. Očekuje se i jačanje jezičnih i komunikacijskih kompetencija učenika i profesora kroz mobilnosti.
Suradnja s drugim europskim školama odlična je prilika učenicima i nastavnicima za razmjenu iskustava, upoznavanje novih kultura, jačanje kompetencija potrebnih u budućnosti i razvijanje međukulturalnog razumijevanja.
Prva aktivnost projekta bio je sastanak s učenicima – potencijalnim korisnicima projekta, koji je održan 12. rujna 2017. u prostoru škole. Na sastanku je učenicima predstavljen projekt, objašnjeno im je koje su aktivnosti predviđene, koja su njihova prava i obveze ako odluče sudjelovati u projektu, po kojim će se kriterijima birati sudionike u mobilnostima te koji su profesori članovi projektnoga tima. Sastanku je prisustvovalo 28 zainteresiranih učenika, a nakon sastanka prema kriteriju općeg uspjeha, ocjene iz vladanja i poznavanja engleskog jezika izrađena je jedinstvena rang lista za mobilnosti koja je objavljena na oglasnoj ploči škole.

Prvi transnacionalni sastanak za nastavnike bio je 20. i 21. rujna 2017. godine a prva mobilnost učenika od 9. – 13. listopada 2017. godine u Thessalonikiju (Grčka).

Preuzimanja