Raspored

Raspored turnusa u nastavnoj godini 2021./2022.

 

Raspored zvona
0. 7.10 -7.55
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 -10.25
4. 10.40 -11.25
5. 11.30 -12.15
6. 12.20 -13.05
7./0. 13.10 -13.55
1. 14.00 -14.45
2. 14.50 -15.35
3. 15.40 -16.25
4. 16.40 -17.25
5. 17.30 -18.15
6. 18.20 -19.05
7. 19.10 -19.55