Povijest

Naša škola ima dugu tradiciju i jedina je gimnazija u Samoboru.
Prvi puta je osnovana 1958. godine, a s radom je počela 5. rujna školske godine 1958./1959. Upisano je 63 učenika u dva razreda.
Tijekom godina, povećavao se broj učenika, mijenjao se broj obaveznih predmeta, nastava se odvijala po nastavnom programu općeg, društveno-jezičnog i prirodoslovno-matematičkog smjera. Uz redovitu i seminarsku nastavu radile su i grupe slobodnih aktivnosti, kako navodi nekadašnji profesor Stjepan Kizivat.
Neke od tih aktivnosti bile su matematička grupa, biološko-kemijska grupa, grupa foto-kino amatera i Filmska autorska grupa “Enthusia Planck” koja i danas djeluje u Samoboru.

Brojni samoborski gimnazijalci u međuvremenu su postali ugledni i priznati ljudi i stručnjaci. Školske godine 1977./78. maturirala je zadnja generacija učenika, nakon čega u Samoboru djeluje novi Školski centar “Skender Fabković” sve do srpnja 1991. godine.

Gimnazija ponovno počinje raditi 1992. godine i s ponosom nosi ime hrvatskog književnog velikana Antuna Gustava Matoša