Proljetni praznici 2020.

Roditelji, Učenici
Podsjećamo da ovogodišnji proljetni praznici počinju u petak 10. travnja i traju do ponedjeljka, 13. travnja 2020. godine. Nastava počinje 14. travnja, u prijepodnevnom turnusu za 1. i 2. razrede, a u poslijepodnevnom za učenike 3. i 4. razreda. U subotu 18. travnja, održat će se nastava po rasporedu za ponedjeljak (13. 4.). Svim učenicima i njihovim obiteljima, kao i svim djelatnicima Gimnazije želimo sretan Uskrs i dobro zdravlje!
Pročitaj više

Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu organiziranih putovanja

Roditelji, Učenici
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je novu preporuku odgojno-obrazovnim ustanovama vezano uz provedbu organiziranih putovanja. Tom preporukom podržali su prijedlog Ministarstva turizma Republike Hrvatske da se planirana i ugovorena učenička putovanja realiziraju kad prestanu izvanredne mjere i okolnosti. Preporuka je i da se planirana, ali još neugovorena putovanja realiziraju ponajprije u Republici Hrvatskoj. Isto tako, suglasni su da za odgođena putovanja škole ne trebaju objavljivati nove javne pozive, a turističke agencije mogu ponuditi školskim ustanovama nove termine za njihovu realizaciju, ali tek nakon što se za to stvore uvjeti i u skladu s mjerama Stožera civilne zašitite Republike Hrvatske.  
Pročitaj više

Kontakti tijekom nastave na daljinu

Roditelji
Obavještavamo roditelje koji u slučaju potrebe ne uspiju uspostaviti uobičajeni kontakt telefonskim pozivom na 01 3360 401 ili e-poštom, zbog preopterećenosti sustava, da se mogu obratiti izravno ravnatelju Franji Bedeničiću, prof. na e-adresu franjobedenicic@gmail.com ili pozivom na broj 095 906 3598. Također, za potrebe daljnje komunikacije možete upotrebljavati i e-mail adresu gimnazija.samobor@gmail.com Nadalje, stranke se u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša do daljnjega ne primaju, osim u slučaju iznimne hitnosti i samo prema prethodnom dogovoru putem navedenog broja mobitela ravnatelja, ili putem navedenih e-mailova.
Pročitaj više

Nastava na daljinu

Roditelji, Učenici
Obavještavamo učenike da od sutra 18. ožujka mogu pratiti nastavu u svojim virtualnim učionicama, prema uobičajenom rasporedu (1. i 2. razredi ujutro, 3. i 4. razredi poslijepodne). Prijava u učionicu jest na stranici https://office365.skole.hr/ gdje učenici trebaju unijeti svoje AAI podatke (korisičko ime i lozinku kojom se spajaju na e-Dnevnik). U slučaju da se učenici ne mogu prijaviti u virtualnu učionicu, materijali su im dostupni na razrednoj e-mail adresi koju su dobili od svojih razrednica ili razrednika.
Pročitaj više

Organizacija nastave izvan škole

Roditelji, Učenici
Nastava se neće održavati u školi od ponedjeljka 16. ožujka 2020. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je upute svim školama o organizaciji nastave na daljinu. Nastava će se održavati prema rasporedu  i smjenama koje će odrediti Ministarstvo i objaviti na svojim stranicama. Učenici će dodatne upute dobiti i od svojih razrednika, a prisutnost na nastavi pratit će se uz aktivnosti u "virtualom razredu".
Pročitaj više

Obavijest o održavanju nastave

Roditelji, Učenici
Obavještavamo roditelje i učenike da sve škole, osim onih u Istarskoj županiji, izvode nastavu u školi, po preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je svim školama u RH smjernice vezano uz organizaciju nastave na daljinu. Smjernice predstavljaju samo tehničke pripreme za organizaciju takve nastave, ako Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske zbog promjene epidemiološke situacije preporuči zatvaranje škole. Pravovremeno ćemo objavljivati sve nove službene informacije pa vas pozivamo da pratite naše objave.
Pročitaj više

Obavijest učenicima koji ostvaruju pravo sufinanciranja prijevoza – odlukom Vlade RH 75 %

Roditelji, Učenici
Obavještavamo sve učenike Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Samobor koji ostvaruju pravo na sufinancirani prijevoz da se kopije pokaza i markica za 11. (STUDENI) i 12. (PROSINAC) mjesec prikupljaju u tajništvu/referadi škole do 12. prosinca 2019. (ČETVRTAK). Do istog datuma, markice za rujan i listopad mogu predati oni učenici koji ih nisu na vrijeme predali u listopadu. Molim Vas da pokaz i markice za studeni i prosinac budu kopirani na istom papiru u dva primjerka. Možete ih doći kopirati u tajništvu/referadi škole. Isto vrijedi i za naknadno predane pokaze i markice za rujan i listopad. U Samoboru 3. prosinca 2019. godine Tajnica škole: Anita Marušić
Pročitaj više

OBAVIJEST – PRIJEVOZ UČENIKA 2019-2020.

Roditelji, Učenici
Poštovani učenici i roditelji! U tijeku je podjela setova obrazaca “Potvrda 75%” i “Podaci o učeniku, roditelju i računu”. Molimo roditelje učenika 2., 3. i 4. razreda da dobivene setove obrasce provjere te oba potpišu, a roditelje učenika 1. razreda da iste popune sa svojim podacima te također oba obrasca (seta) potpišu. Svaki učenik treba dobiti 2 seta obrazaca- jedan set se sastoji od dva papira (“Potvrda 75%” i “Podaci o učeniku, roditelju i računu”) koji su pričvršćeni klamericom. Ispravno popunjene i potpisane obrasce (oba primjerka, tj. seta), molimo, dostaviti razredniku ili u tajništvo/referadu  Gimnazije najkasnije do 10. listopada 2019. godine. Jedan set zadržava škola, a drugi se šalje u Zagrebačku županiju. Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju oni učenici kojima je adresa prebivališta udaljena od adrese škole pet (5) km…
Pročitaj više

OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI SU POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE NA JESENSKOM ROKU

Roditelji, Učenici
Privremeni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni danas, 11. rujna 2019. godine u 12 sati. Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se Školskom ispitnom povjerenstvu. Prema Pravilniku o polaganju državne mature u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost (čl. 20.). Školsko ispitno povjerenstvo zaprimat će prigovore u četvrtak, 12. rujna od 16:40 do 17:25 sati i u petak, 13. rujna 2019. od 8 do 10:25 sati. Konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni u utorak, 17. rujna 2019.
Pročitaj više

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Roditelji, Učenici
Privremeni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni 10. srpnja 2019. godine u 12 sati. Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se Školskom ispitnom povjerenstvu. Prema Pravilniku o polaganju državne mature u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost (čl. 20.). Školsko ispitno povjerenstvo zaprimat će prigovore 11. i 12. srpnja 2019. od 9 do 11 sati. Konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni 15. srpnja 2019. u 12 sati.
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA KOJI KREĆU ŠKOLSKE GODINE 2019./2020. U PRVI RAZRED GIMNAZIJE ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, A IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA VEZANO UZ BESPLATENE UDŽBENIKE

Roditelji, Učenici
Učenici koji kreću u prvi razred Gimnazije Antuna Gustava Matoša od jeseni 2019. godine, a imaju prebivalište na području grada Zagreba ostvaruju pravo na besplatne udžbenike temeljem kriterija utvrđenih u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati. Zahtjevu se prilaže: Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati…
Pročitaj više

OBAVIJEST – UDŽBENICI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Roditelji, Učenici
U Gimnaziji Antuna Gustava Matoša od školske godine 2019./2020. koristit će se udžbenici koji se nalaze na niže navedenim poveznicama. Nakon odabira poveznice odaberite “Download” kako biste vidjeli dokument koji vas zanima. UDŽBENICI ZA 1. RAZRED UDŽBENICI ZA 2. RAZRED UDŽBENICI ZA 3. RAZRED UDŽBENICI ZA 4. RAZRED. Ujedno vas obavještavamo da se udžbenici za druge, treće i četvrte razrede nisu mijenjali te je moguće koristiti i rabljene udžbenike. Udžbenici za prve razrede su potpuno novi udžbenici koje je potrebno kupiti, odnosno isti su besplatni za učenike koji imaju prebivalište na području grada Zagreba (vidi obavijest o besplatnim udžbenicima).
Pročitaj više

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

Roditelji, Učenici
Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/18), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./20. (NN broj 53/2019) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN broj 49/2015), GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26 objavljuje N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2019./20.  UPISNA STRUKTURA Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2019./2020. Ukupno 72 učenika u tri razredna odjela. Jedini program koji se izvodi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša je program…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA VAZANO UZ BESPLATNE UDŽBENIKE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Roditelji, Učenici
Učenici koji pohađaju našu Gimnaziju a imaju prebivalište  na području grada Zagreba ostvaruju pravo na besplatne udžbenike za sljedeću školsku godinu (2019./2020.), sukladno kriterijima utvrđenim u Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba s prebivalištem na području Grada Zagreba – za školsku godinu 2019./2020. (Obrazac 1), predaje se u pisarnici Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb ili se šalje poštom a preuzima se sa službene mrežne stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili u Gradskom uredu za obrazovanje. Zahtjevi pristigli telefaksom, e-poštom i sl. se neće razmatrati.  Zahtjevu se prilaže:  Privola da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati tražene podatke u svrhu…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA  KOJI OSTVARUJU PRAVO SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA – Odlukom Vlade RH 75 %

Roditelji, Učenici
MARKICE I POKAZI ZA TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ 2019. (4., 5. i 6. mjesec) Kopije pokaza i markica za 4. (travanj), 5. (svibanj) i 6. (lipanj) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 14. lipnja (petak) 2019. godine. Pokaze i markice možete doći fotokopirati i u tajništvo/referadu škole. Sve  markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru i treba predati dva primjerka!!! Do istog roka mogu se predati i zaostaci iz prošlih mjeseci (fotokopirano odvojeno od 4., 5. i 6. mjeseca).  Tajnica škole: Anita Marušić
Pročitaj više