VAŽNO! POVRAT PRIJEVOZA- MATURANTI I OSTALI UČENICI

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici, svi MATURANTI koji nisu predali svoje kopije pokaza i markica za mjesec LIPANJ (a podredno i travanj i svibanj) ili su kupovali i sačuvali pojedinačne prijevozne karte na dane pisanja ispita državne mature, mogu navedeno doći predati  OSOBNO (ili kopirati) u tajništvo/referadu u razdoblju od 28., 29. i 30. lipnja 2022. godine i to isključivo od 8:00 do 12:00 h. Također, iako su do sada prošli apsolutno svi rokovi za predaju svih markica i pokaza za ostale mjesece u šk. godini 2021./2022. sve svoje do sada nepredane markice i pokaze (za bilo koji mjesec- rujan 2021. -lipanj 2022.) SVI OSTALI UČENICI mogu također doći predati OSOBNO u istom navedenom terminu. Ovdje moramo napomenuti da škola ne može garantirati isplatu troškova prijevoza učenika  za sve naknadno predane…
Pročitaj više

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED GIMNAZIJE U ŠK. GOD. 2022/.2023.

Nekategorizirano
NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred školske godine 2022./2023. Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (NN 57/22) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22 ), GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26 objavljuje N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2022./2023.     UPISNA STRUKTURA   Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2022./2023. ukupno 72…
Pročitaj više

PRIJEVOZ UČENIKA- TRAVANJ, SVIBANJ, LIPANJ 2022.

Nekategorizirano
OBAVIJEST SVIM UČENICIMA KOJI OSTVARUJU PRAVO SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA – Odlukom Vlade RH 75 % MARKICE I POKAZI ZA TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ (4., 5. i 6. mjesec) 2022. godine Kopije pokaza i markica za 4. (travanj), 5. (svibanj) i 6. (lipanj) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 10. LIPNJA 2022. godine. Pokaze i markice možete doći fotokopirati i u tajništvo škole. Sve markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru (potreban je samo jedan primjerak). Ako je netko od učenika već predao kopiju pokaza i markice za mjesece TRAVANJ I SVIBANJ, molim da to ponovi prema gornjoj uputi (zajedno s markicom za LIPANJ, na jednom papiru). IZNIMNO: ako je učenik nikako nije u mogućnosti osobno donijeti i/ili fotokopirati markice i pokaze, može scan ili fotografiju pokaza i markica…
Pročitaj više

MATURANTI- obavijest o prikupljanju prijevoznih markica i pokaza

Nekategorizirano
Molim sve maturante koji ostvaruju pravo povrata prijevoza (donose fotokopirane markice i pokaze u tajništvo) da do kraja svoje nastavne godien (25. svibnja 2022.) donesu ili dođu fotokopirati u tajništvo svoje markice i pokaze za travanj i svibanj, ako nemaju namjeru kupovanja markica za lipanj 2022. godine. Ako ćete ipak kupovati i prijevoznu markicu za lipanj, onda ćete sve predati/fotokopirati u lipnju kada bude redovno skupljanje markica za travanj, svibanj i lipanj 2022. godine (i svih mogućih zaostataka), prema naknadnoj obavijesti. Molim vas, pridržavajte se zadanih rokova jer nakon proteka istih više neće biti moguće zatražiti povrat naknade prijevoza.
Pročitaj više

Prijevoz učenika- siječanj, veljača i ožujak 2022. godine

Nekategorizirano
OBAVIJEST SVIM UČENICIMA  KOJI OSTVARUJU PRAVO SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA – Odlukom Vlade RH 75 % MARKICE I POKAZI ZA SIJEČANJ, VELJAČU I OŽUJAK (1., 2. i 3. mjesec) 2022. godine Kopije pokaza i markica za 1. (siječanj), 2. (veljaču) i 3. (ožujak) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 10. OŽUJKA 2022. godine. Pokaze i markice možete doći fotokopirati i u tajništvo škole. Sve  markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru (potreban je samo jedan primjerak).   Ako je netko od učenika već predao kopiju pokaza i markice za mjesece siječanj i veljaču, molim da to ponovi prema gornjoj uputi (zajedno s markicom za ožujak, na jednom papiru).   IZNIMNO: ako je učeniku određena obvezna samoizolacija- može scan ili fotografiju pokaza i markica poslati na agmatos@gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr s naznakom –…
Pročitaj više

PRIJEVOZ UČENIKA- STUDENI I PROSINAC 2021. god.

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici, kopije pokaza i markica za 11. (studeni) i 12. (prosinac) mjesec prikupljaju se u tajništvu/referadi škole do 10. PROSINCA 2021. (PETAK). Pokaze i markice možete doći fotokopirati i u tajništvo škole. Sve markice i pokaz moraju biti fotokopirani na istom papiru (potreban je samo jedan primjerak). Ako je netko od učenika već predao kopiju pokaza i markice za mjesec STUDENI, molim da to ponovi prema gornjoj uputi (zajedno s markicom za prosinac, na jednom papiru). IZNIMNO: ako je učeniku određena obvezna samoizolacija- može scan ili fotografiju pokaza i markica poslati na agmatos@gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr s naznakom – PRIJEVOZ UČENIKA- STUDENI I PROSINAC i to do istog datuma- 10.12.2021. tajnica škole Anita Marušić, dipl.iur.
Pročitaj više

OBVEZA NOŠENJA MASKI- DOPUNA Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici, u nastavku možete pročitati DOPUNU Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Pročitaj ovdje
Pročitaj više

PRIJEVOZ UČENIKA- RUJAN I LISTOPAD 2021. GODINE

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici, ako ostvarujete pravo na subvencionirani javni prijevoz temeljem Odluke vlade RH (u visini 75%), najkasnije do 8. listopada 2021. godine u tajništvo ili referadu škole donesite fotokopije pokaza i markica za mjesece rujan i listopad 2021. godine. Oni učenici koji su kupovali markicu za rujan na prošlogodišnji pokaz, moraju fotokopirati oba pokaza i markice. Svi pokazi i sve markice MORAJU BITI FOTOKOPIRANI NA ISTOM PAPIRU! Slijedom navedenog, mole se učenici koji su već prethodno predali kopije pokaza i markica samo za rujan da to ponovno učine na ispravan način kako je traženo i navedeno u ovoj obavijesti. Markice i pokaze možete fotokopirati i u samoj referadi ili tajništvu škole.  
Pročitaj više

OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA 1. RAZREDA

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici u ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine, prvog dana nastave razrednici će vam podijeliti obrasce vezane uz subvencionirani prijevoz učenika prema Odluci Vlade RH  o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god 2021./2022. Pravo na subvencionirani prijevoz imaju oni učenici čije je prebivalište udaljeno više od pet (5) kilometara od adrese škole. Popunjene i potpisane obrasce (potpisuju roditelji) potrebno je vratiti razredniku (prema dogovoru) ili u tajništvo škole najkasnije do 17. rujna 2021. godine. Primjer PRAVILNO popunjene Potvrde 75% možete pronaći OVDJE Potrebno je čuvati kupljene markice. Pokaze i markice bit će potrebno fotokopirati i dostavljati u tajništvo/referadu škole prema uputama koje će se objavljivati na webu škole i na oglasnoj ploči škole kako i bi se moglo ostvariti pravo na…
Pročitaj više

OBAVIJEST UČENICIMA 2., 3. I 4. RAZREDA

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici, u ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine, prvi dan nastave razrednici će vam podijeliti INTERNU UPISNICU za šk. god. 2021./2022. koju je potrebno popuniti i potpisati (roditelji). Sa razrednicima ćete dogovoriti kada ćete vraćati tu internu upisnicu razrednicim, a uz nju je potrebno vratiti i svjedodžbu od prethodno završenog razreda te OBAVEZNO priložiti i dokaz o uplaćenim povećanim troškovima obrazovanja (80,00 kn, kopija uplatnice ili potvrda internetskog bankarstva). Primjerak uplatnice možete pronći OVDJE Tijekom rujna (vjerojatno na satu razrednika u drugom tjednu nastave) ćete također dobiti svoje već popunjene obrasce za subvencioniranje prijevoza (oni učenici koji ostvaruju pravo, tzv. potvrde 75%) i popunjene potvrde s podacima o računu banke na koji se vraća subvencionirani dio prijevoza. Ova dokumentacija biti će popunjena s podacima koje već imamo u…
Pročitaj više

POČETAK NASTAVNE GODINE

Nekategorizirano
Nastavna godina 2021./2022. počinje u ponedjeljak 6. rujna 2021. godine. Prvi i drugi razredi dolaze u ponedjeljak, 6. rujna 2021. godine u 10:00 sati te će prvi nastavni tjedan započeti u popodnevnoj smjeni. Treći i četvrti razredi dolaze u ponedjeljak 6. rujna 2021. godine u 8:00 sati te će prvi nastavni tjedan započeti u jutarnjoj smjeni.  
Pročitaj više

Ovjeravanje zahtjeva za izdavanje pokaza

Nekategorizirano
Poštovani učenici i roditelji, zahtjev za izdavanje pokaza (Samoborček) možete ovjeriti u tajništvu škole u razdoblju od 26. do 31. kolovoza 2021. godine (radnim danima) u vremenu od 8:00 do 12:00 sati. Uz zahtjev je potrebno  priložiti fotografiju dimenzija 3 x 3 cm. Od 1. rujna ovjeru ćete u istom vremenu moći napraviti u učeničkoj referadi. Zahtjev za izdavanje pokaza nalazi se ovdje.
Pročitaj više

Okvirni broj slobodnih mjesta- jesenski rok upisa šk. god. 2021./2022.

Nekategorizirano
Na jesenskom roku upisa u prve razrede Gimnazije Antuna Gustava Matoša u školskoj godini 2021./2022. godine okvirno je ostalo 10 slobodnih mjesta. Službeni i konačni broj slobodnih mjesta biti će objavljen 10. kolovoza 2021. godine. JESENSKI UPISNI ROK Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa – 21. kolovoza 2021. Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere – 24. kolovoza 2021. Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica – 26. kolovoza 2021. Objava konačnih ljestvica poretka – 28. kolovoza 2021. Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice)- 30. 8. i 31. 8. 2021. prema detaljnijem objašnjenju koje ćemo pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama Škole.
Pročitaj više

RADNO VRIJEME ADMINISTRACIJE ZA VRIJEME LJETNIH PRAZNIKA

Nekategorizirano
UČENIČKA REFERADA Zbog korištenja godišnjeg odmora UČENIČKA REFERADA neće raditi od 26. srpnja do 31. kolovoza 2021. godine. RAČUNOVODSTVO I TAJNIŠTVO Zbog korištenja godišnjeg odmora TAJNIŠTVO ŠKOLE neće raditi od 2. do 14 kolovoza 2021. godine, a RAČUNOVODSTVO ŠKOLE od 16. do 31. kolovoza 2021. godine. Sve svoje upite možete slati putem e-maila na agmatos@gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr.
Pročitaj više

OBAVIJEST – BESPLATNI UDŽBENICI ZA UČENIKE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Roditelji, Učenici
Poštovani učenici i roditelji, učenici koji pohađaju (ili će pohađati) našu Gimnaziju u školskoj godini 2021./2022., a imaju prebivalište ili boravište na području grada Zagreba, imaju pravo na besplatne udžbenike. Svoj zahtjev za ostvarivanje prava predaju Gradskom uredu za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb i to e-mailom na adresu: nabava.srednje-skole@zagreb.hr. Rok za predaju zahtjeva u prvom krugu je od 1. lipnja 2021. do 30. lipnja 2021. do 12,00 sati, a u drugom krugu od 1. srpnja 2020. do 8. rujna 2021. do 12,00 sati. Uz zahtjev (poveznica na isti je niže u tekstu) potrebno je predati i potpisanu privolu (poveznica je niže u tekstu) da Gradski ured za obrazovanje može prikupljati, provjeravati i obrađivati podatke navedene u Zahtjevu te ovjereni popis udžbenika koje će učenik koristiti u školskoj godini 2021./2022. Kako…
Pročitaj više

UPISI- NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2021./2022.

Nekategorizirano
  NATJEČAJ za UPIS učenika u prvi razred školske godine 2021./2022. Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (NN 55/2021) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/2015), GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26 objavljuje N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred školske godine 2021./2022.     UPISNA STRUKTURA   Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2021./2022. ukupno 72 učenika u tri razredna…
Pročitaj više

Prijevoz učenika- pokazi i markice za travanj, svibanj i lipanj 2021. godine

Nekategorizirano
Poštovani učenici i roditelji, prikupljanje dokumentacije za povrat prijevoza za travanj, svibanj i lipanj 2021. godine (kopije pokaza i markica) je do 11. lipnja 2021. godine. Kopije pokaza i markica trebaju se fotokopirati na istom papiru te predati u referadu ili tajništvo škole do navedenog datuma (nakon kupnje markice za lipanj). Do istog datuma možete predati i sve zaostatke prošlih mjeseci, ali prema obavijesti Osnivača, za sada nismo sigurni hoće li naknadne predaje prethodnih razdoblja biti isplaćene. Prema našim saznanjima Ministarstvo nije do sada isplatilo naknadno predane kopije pokaza i markica za rujan, listopad, studeni i prosinac. Molimo vas, držite se zadanih rokova.
Pročitaj više

Obavijest roditeljima- isplata povrata prijevoza za siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine

Nekategorizirano
Poštovani učenici i roditelji, Zagrebačka županija (Osnivač) danas nas je  obavijestio o sljedećem: povrat prijevoza za učenike u prijevozu Samoborčekom bit će danas, 18. svibnja 2021. godine  isplaćen! Isplata ide za mjesece siječanj-veljača- ožujak. Napominjem da sve nadoknade iz prethodnih razdoblja koje su bile slane neće biti isplaćene.. ( iz nama nepoznatih razloga MZO nije pri prethodnoj ni ovoj isplati obračunalo i isplatilo dugovanja iz prethodnih razdoblja! ) Damir Puzak, Upravni odjel za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo Zagrebačke županije  
Pročitaj više

Odluka o organizaciji nastave u tjednu od 12. do 16. travnja 2021. godine

Nekategorizirano
Poštovani roditelji i učenici, obavještavamo vas da će u tjednu od 12. do 16. travnja 2021. godine nastavu u živo pohađati samo učenici četvrtih razreda (maturanti), u skladu s Odlukom o organizaciji nastave od 9. travnja 2021. godinu koju smo zaprimili od Osnivača škole (Zagrebačke županije). Maturanti u navedenom tjednu imaju nastavu u popodnevnoj smjeni prema NOVOM RASPOREDU SATI koji će dobiti od svojih razrednika. Svi ostali učenici u navedenom tjednu imaju nastavu na daljinu (on line nastava). Odluku Osnivača o organizaciji nastave možete vidjeti ovdje. Za daljnje obavijesti, pratite web stranice škole.
Pročitaj više