Interni akti škole

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

ETIČKI KODEKS GIMNAZIJE

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA ŠKOLE

PRAVILNIK O RADU GIMNAZIJE A. G. MATOŠA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U GIMNAZIJI A. G. MATOŠA

 

 

Preuzimanja

Prema Etičkom kodeksu Gimnazije i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Gimnazije, imenovani su sljedeći članovi Povjerenstva:

– na prijedlog Vijeća učenika (sastanak održan 10. prosinca 2019.)

Dominik Ante Stier iz 2. a

Ivana Devetak iz 2. b;

– na prijedlog Vijeća roditelja (sastanak održan 23. ožujka 2022.)

Valentina Zorić – predstavnik roditelja 3. b

Ivana Koritnik – predstavnik roditelja 3. a;

– na prijedlog Nastavničkog vijeća (sjednica održana 22. rujna 2021.)

Domagoj Babić

Roman Crvenković

Andrija Petrovečki.

napomena: Članstvo u Etičkom povjerenstvu traje dvije (2) godine, a ista osoba može biti još

                      jednom uzastopno imenovana članom Povjerenstva.

Prijave:

Etičkom povjerenstvu prijavu treba poslati u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte et.povjerenstvo@gmail.com.