Interni akti škole

Preuzimanja

  Prema Etičkom kodeksu Gimnazije i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Gimnazije, imenovani su sljedeći članovi Povjerenstva:

  – na prijedlog Vijeća učenika ( sastanak održan 10. prosinca 2019. )

  Dominik Ante Stier iz 2. a

  Ivana Devetak iz 2. b;

  – na prijedlog Vijeća roditelja ( sastanak održan 11. prosinca 2019. )

  Valentina Zorić – predstavnik roditelja 1. b

  Ivana Koritnik – predstavnik roditelja 1. a;

  – na prijedlog Nastavničkog vijeća ( sjednica održana 7. studenoga 2019. )

  Ivica Goran Podhradski

  Roman Crvenković

  Petra Šarić.

  napomena: Članstvo u Etičkom povjerenstvu traje dvije (2 ) godine, a ista osoba može biti još

                        jednom uzastopno imenovana članom Povjerenstva.

  Prijave:

  Etičkom povjerenstvu treba poslati u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte et.povjerenstvo@gmail.com.