Interni akti škole

Preuzimanja

Prema Etičkom kodeksu Gimnazije i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Gimnazije, imenovani su sljedeći članovi Povjerenstva:

– na prijedlog Vijeća učenika ( sastanak održan 10. prosinca 2019. )

Dominik Ante Stier iz 2. a

Ivana Devetak iz 2. b;

– na prijedlog Vijeća roditelja ( sastanak održan 11. prosinca 2019. )

Valentina Zorić – predstavnik roditelja 1. b

Ivana Koritnik – predstavnik roditelja 1. a;

– na prijedlog Nastavničkog vijeća ( sjednica održana 7. studenoga 2019. )

Ivica Goran Podhradski

Roman Crvenković

Petra Šarić.

napomena: Članstvo u Etičkom povjerenstvu traje dvije (2 ) godine, a ista osoba može biti još

                      jednom uzastopno imenovana članom Povjerenstva.

Prijave:

Etičkom povjerenstvu treba poslati u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte et.povjerenstvo@gmail.com.