OBAVIJEST – PRIJEVOZ UČENIKA 2019-2020.

Poštovani učenici i roditelji!

U tijeku je podjela setova obrazaca “Potvrda 75%” i “Podaci o učeniku, roditelju i računu”. Molimo roditelje učenika 2., 3. i 4. razreda da dobivene setove obrasce provjere te oba potpišu, a roditelje učenika 1. razreda da iste popune sa svojim podacima te također oba obrasca (seta) potpišu.

Svaki učenik treba dobiti 2 seta obrazaca- jedan set se sastoji od dva papira (“Potvrda 75%” i “Podaci o učeniku, roditelju i računu”) koji su pričvršćeni klamericom.

Ispravno popunjene i potpisane obrasce (oba primjerka, tj. seta), molimo, dostaviti razredniku ili u tajništvo/referadu  Gimnazije najkasnije do 10. listopada 2019. godine. Jedan set zadržava škola, a drugi se šalje u Zagrebačku županiju.

Pravo na sufinanciranje prijevoza ostvaruju oni učenici kojima je adresa prebivališta udaljena od adrese škole pet (5) km i više. Provjera udaljenosti dostupna je preko službene stranice HAK- a http://map.hak.hr/ i mjeri se prvom, zadanom tražilicom.

Napomena učenicima 1. razreda – ako je udaljenost od škole do prebivališta manja od 5 kilometara NISTE DUŽNI popunjavati obrasce jer NE OSTVARUJETE pravo na sufinanciranje prijevoza.

Primjer pravilno popunjenih obrazaca možete naći ovdje.

Nakon kupnje markice za listopad- svi učenici koji ostvaruju pravo prijevoza trebaju najkasnije do 10. listopada 2019. godine u tajništvo ili referadu škole predate kopije POKAZA i MARKICA za RUJAN I LISTOPAD. Učenici koji su kupili markicu za RUJAN na prošlogodišnji pokaz moraju kopirati i prošlogodišnji pokaz, zajedno s novim pokazom i markicama za rujan i listopad. Sve markice i pokazi se kopiraju na jednom listu papira, a u tajništvo ili referadu je potrebno predate dvije kopije navedenog. Moguće je i sve navedeno kopirati u samom tajništvu škole.

POTVRDA 75%

OBRAZAC – Prijevoz

Odgovori