Obavijest o promjeni Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020.

Obavještavaju se svi učenici i roditelji da je Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša na sjednici održanoj 19. prosinca 2019., nakon zaprimljene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-01/19-01/00296, URBROJ: 533-05-19-0019 od 16. prosinca 2019. godine) jednoglasno podržao prijedlog izmjena Godišnjeg operativnog plana i programa rada Gimnazije Antuna Gustava Matoša, a koji je bilo potrebno donijeti zbog nadoknade nastavnih dana provedenih u štrajku. Više o tome pročitajte u nastavku.

Odgovori