Jesenski rok upisa u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/18), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./20. (NN broj 53/2019) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN broj 49/2015),

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA iz Samobora, Andrije Hebranga 26

objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred školske godine 2019./20.

 UPISNA STRUKTURA

Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2019./2020. ukupno 72 učenika u tri razredna odjela.
Na ljetnom upisnom roku upisano je 70 učenika, a za jesenski rok ostala su dva (2) slobodna mjesta.
Jedini program koji se izvodi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša je program opće gimnazije.

 

PROGRAM BROJ RAZREDNIH ODJELA BROJ UČENIKA
1. OPĆA GIMNAZIJA 3 72

Kandidati (učenici) se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole – www.upisi.hr.

ELEMENTI VREDNOVANJA

  1. Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Najveći broj bodova po ovom kriteriju je ukupno 20 bodova.
  2. Zaključne ocjene iz posljednja dva razreda osnovnoškolskog obrazovanja iz sljedećih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i Biologija. Najveći broj bodova po ovom kriteriju je ukupno 60 bodova.
  3. Dodatno se još vrednuje natjecanje/smotra iz Biologije.
  4. Minimalan broj bodova potrebnih za prijavu kandidata (bodovni prag) iznosi šezdeset dva (62) boda.

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

Prilikom upisa u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša kandidati mogu birati između dva prva strana jezika i četiri druga strana jezika.

I. STRANI JEZIK II. STRANI JEZIK
ENGLESKI ENGLESKI
NJEMAČKI NJEMAČKI
FRANCUSKI
TALIJANSKI

 

Izborni predmeti su VJERONAUK ILI ETIKA.

Za kandidata koji prijavi (prilikom izbora programa) kao prvi strani jezik onaj jezik za koji ne postoje podaci da ga je učio najmanje četiri godine u osnovnoj školi, provest će se postupak dodatne provjere znanja stranog jezika.

Dodatna provjera stranog jezika na jesenskom roku održat će se 23. kolovoza 2019. u 9 sati, u prostorijama Gimnazije Antuna Gustava Matoša.

DODATNE INFORMACIJE O UPISU

Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. na sljedeći način:

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa – 21. 8. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere – 22. 8. 2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata – 23 8. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica – 27. 8. 2019.

Objava konačnih ljestvica poretka – 29. 8. 2019.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u razred srednje škole (upisnice) u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša, Samobor – 30. 8. 2019.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka – 1.9.2019.

NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša je na 12. Sjednici održanoj 10. svibnja 2019. godine donio Odluku o povećanim troškovima obrazovanja za školsku godinu 2019./2020. godinu. Osnivač škole (Zagrebačka županija) je na navedenu Odluku dala svoju suglasnost 23. svibnja 2019. godine. Tekst Odluke o povećanim troškovima obrazovanja možete naći OVDJE, Suglasnost Osnivača OVDJE, a primjer uplatnice OVDJE.

UPIS U GIMNAZIJU ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

Upis u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša, Samobor, u jesenskom roku održat će se 30. kolovoza 2019. godine od 8 do 9 sati.

Na upis treba donijeti:

  • svjedodžbe od 5. do 8. razreda osnovne škole (originali)
  • potpisani obrazac o upisu u 1. razred srednje škole (upisnicu, učenicima je dostupna za ispis u sustavu upisi.hr, potpisuju učenik i roditelj)
  • potvrdu o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja (80,00 kn)
  • dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim za rezultate natjecanja iz znanja i sporta koji su već uneseni u sustav)

Upis može obaviti učenik i/ili roditelj.

Prilikom upisa kandidati će dobiti internu upisnicu Gimnazije (ne naplaćuje se) s privolama o objavljivanju osobnih podataka. Internu upisnicu, nakon potpisivanja privola potrebno je dostaviti na prvi roditeljski sastanak.

Odgovori