MATURANTI- obavijest o prikupljanju prijevoznih markica i pokaza

Molim sve maturante koji ostvaruju pravo povrata prijevoza (donose fotokopirane markice i pokaze u tajništvo) da do kraja svoje nastavne godien (25. svibnja 2022.) donesu ili dođu fotokopirati u tajništvo svoje markice i pokaze za travanj i svibanj, ako nemaju namjeru kupovanja markica za lipanj 2022. godine.

Ako ćete ipak kupovati i prijevoznu markicu za lipanj, onda ćete sve predati/fotokopirati u lipnju kada bude redovno skupljanje markica za travanj, svibanj i lipanj 2022. godine (i svih mogućih zaostataka), prema naknadnoj obavijesti.

Molim vas, pridržavajte se zadanih rokova jer nakon proteka istih više neće biti moguće zatražiti povrat naknade prijevoza.

Odgovori