Predstavljanje Fakulteta za turizem Sveučilišta u Mariboru

Pozivamo sve zainteresirane maturante na predstavljanje Fakulteta za turizem Sveučilišta u Mariboru koji se nalazi kraj granice, u mjestu Brežice. Prezentacija programa Fakulteta za turizem održat će se u četvrtak 10. ožujka 2021. u 16 sati preko alata MS Teams. Predstavit će preddiplomske studijske programe u turizmu – Suvremene turističke prakse i Turizam: suradnja i razvoj, uza sve detalje o upisima i iskustvima stranih studenata sa studiranjem u Sloveniji. Na prezentaciju se možete prijaviti na ovoj stranici.

Odgovori