Fakultet za turizam Sveučilišta u Mariboru

Fakultet za turizam Sveučilišta u Mariboru nudi informacije o svojem programu svim zainteresiranim učenicima naše Gimnazije. Fakultet djeluje u Brežicama od 2009. godine. U akademskoj 2019./20. godini, upisali su osmu generaciju studenata preddiplomskom stručnog studija i preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam (180 ECTS), a djeluje i diplomski studij Turizam (120 ECTS). U službenom dopisu navode da studentima prosljeđuju širok spektar turističkih sadržaja i informacija te ih na takav način pripremaju za uspješan i kreativan rad u turizmu. Studij je redovan i za hrvatske državljane besplatan, kurikul sadrži i mnogo stručne prakse u gospodarstvu. U akademskoj godini 2020./21. nude još atraktivnije i ažurnije programe studija Turizma: Suvremene turističke prakse (VS) i Turizam: suradnja i razvoj (UN). Detalje možete provjeriti na službenim stranicama Fakulteta.

Odgovori