OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI SU POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE NA JESENSKOM ROKU

Privremeni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni danas11. rujna 2019. godine u 12 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita podnosi se Školskom ispitnom povjerenstvu. Prema Pravilniku o polaganju državne mature u prigovoru mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost (čl. 20.).

Školsko ispitno povjerenstvo zaprimat će prigovore u četvrtak, 12. rujna od 16:40 do 17:25 sati i u petak, 13. rujna 2019. od 8 do 10:25 sati.

Konačni rezultati ispita državne mature bit će objavljeni u utorak, 17. rujna 2019.

Odgovori